PROJEKT: WROCŁAW – MIASTO, KTÓRE WSPIERA ZDROWY ODDECH DZIECI.

Fundacja Słuchaj Siebie przeprowadziła kampanię edukacyjna promująca prawidłowe oddychanie pod nazwą: AKADEMIA ODDECHU. WDECH. WYDECH. ODPOCZNIJ. Wrocław – miasto, które wspiera zdrowy oddech dziec”. Realizacja zadnia trwała od 25.08.2022 do 31.12.2022 r.  Zadanie finansowane było z budżetu miasta Wrocławia i skierowane zostało do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nauczycieli i rodziców. Głównym celem zadania było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących kształtowania prawidłowych nawyków oddechowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rezultatem projektu było m.in.:

  1. Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie roli prawidłowego oddychania oraz przygotowanie do kształtowania prawidłowych nawyków oddechowych u populacji dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.
  2. Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej roli prawidłowego oddechu fizjologicznego, medytacji, relaksacji i uważności jako formy wsparcia zdrowia fizycznego i psychicznego wśród nauczycieli – grupy podwyższonego ryzyka chorób zawodowych.
  3. Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej roli prawidłowego oddechu w rozwoju dziecka wśród rodziców dzieci uczestniczących w projekcie.
  4. Podniesienie poziomu wiedzy nt. prawidłowego oddechu w rozwoju dziecka wśród mieszkańców Wrocławia podczas eventów.
  5. Stworzenie przestrzeni wspierającej zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci – Kącik Akademii Oddechu.
Fundacja Słuchaj Siebie