OPIS PROJEKTU: PILOTAŻOWA WERSJA AKADEMII ODDECHU.

Pilotażowa wersja Akademii Oddechu została przeprowadzona dla ponad 1060 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także nauczycieli i specjalistów w całej Polsce. Realizacja programu podzielona była na kilka etapów w tym: przeprowadzenie badań naukowych (szczegóły w zakładce BADANIA), przeszkolenie nauczycieli i specjalistów z zakresu wpływu oddechu na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka, a także wpływu dysfunkcji oddechu na zwiększone ryzyko występowania chorób zawodowych wśród nauczycieli, stworzenie dla nauczycieli i specjalistów scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych z zakresu fizjologii oddychania, uważności, medytacji i relaksacji, przygotowanie filmów instruktażowych, wdrożenie programu Akademii Oddechu do placówek przedszkolnych i szkolnych, analizy badań i przeprowadzenia panelu dyskusyjnego z nauczycielami i specjalistami uczestniczącymi w projekcie.

Program został zarekomendowany przez środowisko naukowe, medyczne i artystyczne (szczegóły w zakładce REKOMENDACJE).

Cele pilotażowej wersji programu Akademii Oddechu:

– Podnoszenie świadomości w zakresie roli prawidłowego oddychania oraz przygotowanie do kształtowania prawidłowych nawyków oddechowych u populacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

– Przeprowadzenie badań naukowych służących ocenie sposobu oddychania fizjologicznego u dzieci.

– Wykrycie nieprawidłowego toru oddechowego jako symptomu pojawienia się dalszych dysfunkcji rozwoju skutkujących problemami zdrowotnymi m.in. nieprawidłowym rozwojem twarzoczaszki, wadami zgryzu, wadami postawy, wadami wymowy i stworzenie zaleceń pogłębienia diagnostyki specjalistycznej.

– Podnoszenie świadomości wśród rodziców dzieci biorących udział w programie Akademii Oddechu z zakresu prawidłowego oddechu fizjologicznego.

– Podnoszenie świadomości prawidłowego oddechu wśród nauczycieli biorących udział w programie Akademii Oddechu i uświadomienie wpływu dysfunkcji oddechu na zwiększone ryzyko występowania chorób zawodowych wśród nauczycieli.

– Wdrożenie ćwiczeń z zakresu oddechu fizjologicznego, uważności, medytacji i relaksacji do placówek przedszkolnych i szkolnych.

Fundacja Słuchaj Siebie