ZESPÓŁ

Natalia Dul
Prezeska Fundacji Słuchaj Siebie

Z wykształcenia logopedka, dziennikarska i aktorka. Zawodowo logopedka i trenerka oddechu. Prezeska Fundacji Słuchaj Siebie. Właścicielka gabinetu logopedycznego i Studio Aktorstwa LogoArtis we Wrocławiu. Autorka i współautorka publikacji naukowych, specjalistycznych i parentingowych m.in. współautorka recenzowanego czasopisma „Strefa Logopedy” poświęconego w całości tematyce oddechu: „Oddech, jako próba przywrócenia komunikacji interpersonalnej” i książki “Fenek” – w roli udzielającej porad dla rodziców. Współpracuje z mediami jako ekspert z zakresu tematyki oddechu i logopedii. Współautorka badań z zakresu stanu oddechu dzieci i dorosłych oraz innowacyjnego programu Akademii Oddechu. Ponadto współpracuję z ortodontami wdrażając techniki oddechowe wspierające terapię ortodontyczną. Prowadzi także warsztaty i szkolenia. Podejmuje współpracę naukową i specjalistyczną m.in. z ASP – pomoc w przeprowadzaniu badań, konsultacje oraz dzielenie się wiedzą zawodową na potrzeby pracy naukowej z zakresu wdrażania urządzeń oddechowych jako formy wspierania terapii dzieci, a także Wydziałami Zdrowia – wdrożenie programu Akademii Oddechu dla łącznie około 2000 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nauczycieli i specjalistów z Wrocławia i Lubina, instytucjami medycznymi i korporacjami m.in. Volvo Group. Współautorka książki „Szyszolandia”, gry “Laboratorium Zmysłów”, pierwszej w Polsce pacynki terapeutycznej z ruchomym językiem o imieniu Głosek, poduszki do uwalniania emocji i medytacji i wielu pomocy dydaktycznych. Ukończyła liczne specjalistyczne kursy m.in. Buteyko Clinic i Oxygen Advantage®, rehabilitacji oddechu po COVID-19, medytacji, uważności, rehabilitacji głosu. Współautorka Programu Akademii Oddechu – współtworzy wszystkie części programu i prowadzi badania naukowe.

Katarzyna Miałkowska
Wiceprezeska Fundacji Słuchaj Siebie

Z wykształcenia logopedka, aktorka, pedagożka. Zawodowo logopedka, trenerka oddechu, nauczycielka akademicka. Właścicielka firmy FoxEdu zajmującej się terapią logopedyczną dorosłych i dzieci, a także przygotowywaniem mówców i kandydatów do szkół aktorskich do wystąpień publicznych w sposób interdyscyplinarny i holistyczny. Jest szkoleniowcem z zakresu technik głosowych i oddechowych. Jako studentka otrzymała dwukrotnie nagrodę rektora za najlepsze wyniki w nauce. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu oddechu, logopedii i technik aktorskich, uważności m.in. Kurs instruktorski metody Butejko, rehabilitacji zaburzeń głosu, rehabilitacji oddechu po COVID-19. W 2013 r. stworzyła autorski program doceniony przez wrocławskie kuratorium oświaty łączący teatr i edukację matematyczną „W bezpiecznej podróży z teatrem”. Współtworzyła program zajęć dla dzieci z prof. Łukaszewiczem pt. „Wrocławskie fenomeny sztuki”. Programy wdrożone były do placówki przedszkolnej w której pracowała. Od 2016 r. jest nauczycielem akademickim przedmiotów z zakresu pedagogiki i emisji głosu. Współpracuje, także z gabinetem ortodontycznym, w którym dzięki wprowadzonym technikom oddechowym wspiera terapię ortodontyczną u dzieci i dorosłych. Współtworzy program Akademii Oddechu, także związane z nim badania. Jest ekspertką udzielająca porad dla rodziców m.in. w książkach „Fenek”. Tworzy artykuły branżowe, w tym współtworzyła artykuły do czasopisma „Dzieci” i recenzowane czasopismo „Strefa Logopedy” o tematyce oddechu – „Oddech, jako próba przywrócenia komunikacji intrapersonalnej. Wielokrotnie udzielała wywiadów z zakresu oddechu, pedagogiki, logopedii dla m.in. Awangarda Logopedii, Radioklinika.pl, Wiadomości TVP. Współautorka pomocy edukacyjnych dla dzieci m.in. książki „SzySzoladnia” i pacynki o imieniu Głosek, gry „Laboratorium Zmysłów. Uważne dzieci”, poduszek do medytacji i poduszek do uwalniania emocji „Uwolnij to co czujesz”. Współautorka Programu Akademii Oddechu – współtworzy wszystkie części programu i prowadzi badania naukowe.

WSPÓŁPRACA

dr Matylda Nowak

Wykładowca na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Katedrze Wzornictwa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta. Projektantka z wykształcenia jest również technikiem dentystycznym, co przejawia się w jej zainteresowaniu obszarem projektowania dla medycyny. Współpracowała m.in. z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie wraz z ze specjalistami z innych dziedzin pracowała nad urządzeniem do transdermalnej elektroakupunktury. Efektem czego było zgłoszenie patentowe jednej z jej realizacji – uniwersalnego systemu mocowania modułu stymulatora na ciele pacjenta. Obszar zainteresowań projektantki to ergonomia, wpływ wzornictwa na człowieka w aspekcie fizycznym i psychicznym. Obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w temacie produktu do ćwiczeń oddechowych. Interesuje ją design bliski człowiekowi, uwzględniający emocje i umotywowany społecznie. Współautorka programu Akademii Oddechu. Na potrzeby programu stworzyła m.in. oprawę graficzną materiałów dydaktycznych i projekt kącików uważnościowych wspierających zdrowie psychiczne.

Maciej Szyszka

Fizjoterapeuta i trener oddechu. Właściciel firmy Maciej Szyszka – mastering body and mind. Zawodowo zajmuje się pracą ze sportowcami oraz osobami cierpiącymi na schorzenia oddechowe. Prowadzi szkolenia w tym zakresie. Maniak świadomego oddechu. W swojej oraz podopiecznych praktyce brakowało mu zawsze sposobu na kontynuację i poprawienie wyników oddechowych. To skłoniło go do stworzenia AirFlow czyli trenażera oddechowego, który ma być częścią zdrowego stylu życia oraz dźwignia do lepszych wyników sportowych. W swoich działaniach popularyzuje wiedzę zimnie i technikach oddechowych wspierających zdrowie fizyczne i psychiczne. Współautor programu Akademii Oddechu. Na jego potrzeby udziela wsparcia merytorycznego i współtworzy badania.

Fundacja Słuchaj Siebie