O KĄCIKU UWAŻNOŚCI

W ramach działań zadania publiczne – kampania edukacyjna promująca prawidłowe oddychanie we Wrocławiu pn. Akademia Oddechu Wdech. Wydech. Odpocznij. Fundacja Słuchaj Siebie stworzyła: projekt wzorniczy kącika uważności i instrukcję dotyczącą zagospodarowania specjalnej przestrzeni. Celem kącika jest wspieranie dzieci w zakresie uważności, medytacji, relaksacji i stworzenie warunków do wspierania zdrowia psychicznego dzieci. Materiały niezbędne do realizacji kącika zostały przesłane do wszystkich placówek biorących udział w programie. Dla jednej placówki biorącej udział w programie, w ramach dofinansowania przyznanego przez miasto Wrocław, sfinansowana została realizacja kącika w placówce.

Fundacja Słuchaj Siebie